Nama-nama walisongo memang tidak bisa lepas dari salah satu nama wali-3 yaitu Sunan Bonang.  Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 masehi, dan di beri nama raden maulana makdum ibrahim.  Sunan Bonang ini adalah salah satu putera dari sunan ampel dengan ...

Ketika Majapahit mengalami pembusukan internal dan manusia Nusantara khususnya Jawa diambang keruntuhan peradaban, Walisongo hadir dengan menjadikan Islam sebagai tumpuan untuk membendung  kehancurannya secara total. Kerajaan baru dibentuk, tanpa bermaksud meringkus masalalunya. Dan ketika konsolidasi Nusantara belum menemukan bentuknya yang ...

Sumpah Palapa siapa yang tidak kenal? Itu sumpah Maha patih Gajah Mada "Lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti ...

Diskursus ini adalah upaya untuk menempatkan Aswaja dalam realitas empiris, sehingga aswaja tidak mengalami distorsi idiologi, yang mana dalam beberapa diskursus sebelumnya, aswaja hanya ditempatkan pada lokus historis, atau semacam doktrin-doktrin an sich, yang pada akhirnya membuat pemahaman Aswaja terjatuh dalam ...

Nama bulan yang berlaku saat ini, bukan sekedar pelabelan atas istilah dari kelipatan 30 hari. Dalam kalender Romawi kuno, Sebelum berdiri kerajaan Roma, cuma mengenal 10 bulan (304 hari). Perhitungan bulan dimulai dari bulan Maret (March/Mars) sebagai bulan pertama dan ...